Inscripció Concurs

Nom del Grup
Adreça
Població
Codi Postal
CIF del Grup
Email
Telèfon 1 – Telèfon 2
Representant del Grup – Telèfon – mail
Obra i Autor
Durada i número de personatges
Aporten
Permís SGAE (Els drets aniran a càrrec del grup que representa l’obra. L’organització no es fa responsable de si es fan o no efectius)


DATES DE REPRESENTACIÓ 1 (per ordre de preferència)
DATES DE REPRESENTACIÓ 2 (per ordre de preferència)
DATES DE REPRESENTACIÓ 3 (per ordre de preferència)
DATA EN QUÈ ELGRUP NO ESTÀ DISPONIBLE
Notes

S’ha enviat!
S’ha produït un error. Verifiqui els camps.